Projektbeskrivning

Skadeutredning

Skadeutredningar gör det möjligt att förstå orsaken till symptom som är synliga på ytan.  Varför blir ett problem i kulturhistoriska material synligt? Vilken är processen bakom det vi ser? Hur och varför kan det behöva åtgärdas och vilka negativa konsekvenser kan åtgärderna medföra? En skadeutredning förklarar och visar på den process som skett då material har påverkats negativt över tid och en skada har uppkommit. Vi utreder och dokumenterar mekanismerna kring skadeförloppet, så att nedbrytningen kan reduceras och relevanta förebyggande insatser för att förhindra att processen upprepas i framtiden kan sättas in.