Oxenstiernska palatset

Under våren 2013 utförde vi en undersökning av hur Oxenstiernska (Gamla Stan, Stockholm) palatsets fasad av sten och puts ursprungligen var färgsatt. Syftet med undersökningen var att parallellt med pågående fasadunderhåll ta tillvara på kunskap om fasadens färgsättningshistoria då den riskerar att försvinna i samband med underhållsåtgärder.

Vi tog med vår utrustning till palatset. Med fältmikroskopering och ultraviolettljus kom vi fram till att putsen under 1600-talet, då palatset stod färdigt hade en rosa kulör utan att vara målad! Putsen färgades in genom val av sand, träkol, tegelmjöl och stenmjöl. Noga utvalda proportioner av denna blandning gav en ljus fasad.

Genom undersökningen kom det även fram kunskap om en omsorgsfull förbehandling av fasad sandstenens detaljer. Sandstenen ströks med flera lager stenmjöl och organiska material för att få en slät yta. När stenen slutligen målades vit kunde den framstå med hög glans – för att imitera stenarter vi inte hade tillgång till i Sverige för ca 350 år sedan.


film

Klicka på skärmen ovan för att se filmen från fältundersökningen.

Tjänst: Undersökning, Teknisk konsthistoria
Uppdragsgivare: Statens Fastighetsverk
Utfört: 2013