Projektbeskrivning

Metodutveckling

Vi har i flera fall ingått i projekt som utvecklar och forskar för att förstå, bevara och använda byggnadsanknuten konst. Vi är delaktiga i att ta fram metoder, riskdata och arbetsprocesser för kulturarvet.