Projektbeskrivning

Material- och åtgärdsprognoser

Vi tror på kulturvård som ligger steget före och erbjuder därför provningar och simulationer av material innan de appliceras och används i sin helhet på ett värdefullt objekt. Konsekvenser av ”fel” material och påföringssätt kan därmed förhindras och livslängd kan förutses genom mätningar och simulationer. För att få fram fakta om t.ex. puts, färg och stens materialegenskaper använder vi oss av standardiserade mätmetoder för kulturarvet, vilket gör resultaten reproducerbara. Med vetskapen om det historiska underlagets förmåga till att ta upp vatten och dess saltförekomster kan t.ex. fasadputsens underhållsmetoder anpassas, vilket resulterar i avsevärt ökad livslängd.

Genom att kartlägga styrkan i bindningen mellan pigmentet och putsen i ett kalkmåleri kan förlusten av pigment vid en rengöring förutses och konsekvenserna av rengöringen och ev. pigmentförlust bli känd innan rengöringen utförs. Vad kan vi förlora? Blir målningars uttryck svagare pga. rengöringen? Det lönar sig på många sätt att testa de tänkta materialen och metoderna innan de används i sin helhet.