Löfstad slott

Vi medverkade som antikvariskt stöd för projektets antikvarie i samband med fasadunderhåll. Vår undersökning kom en ursprunglig polykrom fasad färgsättning på spåret. Under fyra lager puts hittades en röd bård som omramat stenfrisen. Ytkaraktären och lager berättade att man då slottet uppfördes målat denna intensivt röda bård utan att tillsätta ett organiskt bindmedel, d.v.s al fresko.

Tjänst: Undersökning
Uppdragsgivare: Skogstjänst, Linköping
Utfört: 2012