Hagalunds kyrka

Bygget av en ny spårväg medförde att det under byggtiden alstrades vibrationer intill kyrkan. Altarreliefen i Hagalundskyrkan är ett vackert stuckarbete av Carl Eld. Vi ha utfört dokumentation av denna med högupplöst fotografering och rektifiering (orthofotografering). Därefter utfördes en konstruktionskartläggning, riskanalys och dokumentation av dess status innan byggstart och efter byggets avslut.

Tjänst: Högupplöst fotografering, Besiktningar, Riskanalyser
Uppdragsgivare: Stockholms Lokaltrafik
Utfört: 2012