FoU projekt

Inom Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsprojekt ”Vibrationers påverkan på arkitekturbunden konst” har vi rollen som projektledare och samordnare. Projektet undersöker hur vibrationer som förekommer i samband med konsttransporter, trafik, musikkonserter, byggverksamhet och sprängningar påverkar historiska material. Tillsammans med samarbetspartner från Netherlands Institute for Cultural Heritage tar vi fram materiaprovningskoncept och utför vibrationsprovningar av olika historiska material i vibrationslaboratorium.

Provningarna är ett första led i en dos-responskatalog som redovisar hur vibrationsarter och nivåer påverkar historiska material som finns som konst och kulturhistoriska ytor. Centralt i projektet är kartläggningen av användbara metoder som kan övervaka effekterna av vibrationspåverkan på objekten.

Tjänst: Metodutveckling, Materialprovning
Uppdragsgivare: Riksantikvarieämbetet
Utfört: 2014