Projektbeskrivning

Fotografering

I dokumentationssyfte utför vi specialfotografering av byggnader och stora kyrkliga artefakter. Vi har utrustning för att producera högupplösta bilder; detaljrika fotografier som gör det möjligt att övervaka underhållsbehov, materialförändringar och resultat av underhåll.  De högupplösta fotografierna kan även rätas ut genom att perspektivförvrängningar korrigeras på matematisk väg. Slutresultatet blir ett fotografi som har integrerad information med möjlighet att mäta area och avstånd, så kallade ortofotografier. För att få fram information om materialsammansättningar, färgtyper och ytbehandlingar utför vi specialfotografering under ultraviolett och infraröd belysning med tillhörande spektralfilter. Det gör att vi kan få svar på vilka pigment, bindemedel, mineraler och salter som förekommer inom ett föremål eller yta, utan att material avlägsnas från det kulturhistoriska objektet.