Projektbeskrivning

Förebyggande lösningar

Ett förebyggande förhållningssätt spar resurser. Det är möjligt att förebygga förluster av kulturarvet genom förebyggande insatser. Förbyggande lösningar kan även motverka att höga kostnader uppstår om ett hot blir verklighet eller om en nedbrytning tillåts gå för långt. Vi utarbetar olika former av förebyggande lösningar och förhållningssätt samt tar fram faktiska konstruktioner för att reducera att risker inträffar.