Projektbeskrivning

Besiktningar

Vi utför besiktningar av byggnaders konst och kulturhistoriska ytskikt. Fakta redovisas på ett reproducerbart och transparent sätt, som lätt kan återges till de som inte utfört besiktningen. Besiktningsförhållande och resultat ska ha fullkomlig spårbarhet, vilket redovisas i ett besiktningsutlåtande.