Projektbeskrivning

Åtgärdsprogram

Vi utför program för underhåll av kulturhistoriska material och konstruktioner i trä, puts, stuck, sten, betong (historisk), mosaik samt de ytbehandlingar som kan finnas på dessa material. Åtgärdsprogrammen föregås av en skadekartläggning med behovsanalys. I programmen ingår förutom arbetsanvisningar för underhållsmetoder, även en konsekvensanalys av åtgärdernas effekter och en värdereflektion. Vi tar fram oberoende kostnadsberäkningar inför upphandling och bidragsansökan. Våra kostnadsberäkningar kan fungera som uppdragsgivarens referens vid utförande av praktiska åtgärder och upphandling.