Altaruppsatsen Maria Magdalena kyrka

Altaruppsatsen i Maria Magdalena kyrka är ett tredimensionellt konstverk i stuck. I samband med ett tunnelbygge direkt under den väggfasta altaruppsatsen fanns en risk att altarets delar skulle kunna komma i en oönskad egenfrekvens i samband med tunnelsprängningarna. Vi konstruerade och skräddarsydde en temporär rörlig fångstkonstruktion i aluminium. Den specialtillverkade lösningen var en förebyggande åtgärd som fästes på den framförvarande byggnadsställningen utan att vidröra altaruppsatsen. Fångstkonstruktionen avsåg att vid ett ev. nedfall verka som en fälla för att ev. nedfallande delar skulle kunna landa i denna konstruktion istället för att landa på stengolvet och krossas vid fallet.

Tjänst: Förebyggande lösningar
Uppdragsgivare: Trafikverket, Citybanan delprojekt söder
Utfört: 2010