För att få en uppfattning om vad byggnadsanknuten konst föreställer och vilket tillstånd det idag har är helhetsfotografier till hjälp. Hur får man plats med hela väggen i ett foto – utan perspektivförskjutningar – samtidigt som det ska vara möjligt att zoom in och se små detaljer? Svaret är ortofotografier. Fotografering av rum sker ofta i ett s.k. ”grodperspektiv” beroende på att kameras position är underifrån. Vid fotografering i detta perspektiv uppstår perspektivförskjutningar och vinkelfel som gör att motiv och ev. skador inte återbildas skalenligt och även konstens uttryck kan förvanskas. Detta kan avhjälpas med ortofoto som är ett rektifierade fotomontage av interiört konst eller fasader. Disent utför sedan flera år arkitekturfotogrametri och rektifiering i dataprogram där resultatet är fotografier där helhet och detaljer låter sig återges i ett frontalt perspektiv. Detta möjliggör bildtolkning samt möjligheten att beräkna area och avstånd.

Fotounderlaget vi tar fram används av förvaltare, hantverkare, konservatorer och konsthistoriker för beräkningar av yta inför åtgärder, dokumentation samt bildtolkning.