Ett pågående projekt gjorde oss nyfikna på vad graffiti är – hur började det? Vi arbetar sedan ett år tillbaka med en stor graffitimålning i Stockholm som ska bevaras. I Amsterdam och Köln fick vi inspiration: GRAFFITI. New York meets the Dam” var namnet på en utställning på Amsterdams Stadsmuseum som nyligen avslutats. Utställningen gav en inblick hur graffitin började utvecklas kring 1970 i Philadelphia och New York och kom sedan till Amsterdam. Det finns en mängd olika graffititekniker och utställningen visade på hur framställningssättet utvecklats över tid. Bakgrunden och drivkrafterna bakom konstformen förklarades på ett inlevelsefullt sätt.

Graffitiintresset förde oss även till Köln och CICS (University of Technology, Arts, Sciences) där metoder för att bevara graffiti på puts pågår sedan ett par år. För den graffitinyfikne som läser tyska är detta en inspirerande bok: Street Art Cologne av Anne Scherer (ISBN: 978-3-462-03843-9)

Beskåda!