I fredags arrangerades en givande inspirationsdag vid Norrköping Science Park. Dagens fokus var hur kan kulturarvens berättelser förmedlas med digitala verktyg som t.ex. virtuell reality, 3D-visualisering, röntgen och laserscanning. Inspirationsdagen ’Kulturarv med innovativt perspektiv – en inspirationsdag om digitalt berättande och nya verktygpresenterade många intressanta exempel från pågående projekt där kulturarv och teknik möts. Exemplen visade hur teknik kan visa det dolda i de historiska objekten samt förstärka det vi inte ser. Detta är fascinerande samtidigt som det väcker nya frågor: Kan digitala verktyg bidra till att skugga kulturarvet och de mångfacetterade budskap det ofta bär på? Finns det en risk att teknikens möjligheter kan ta över upplevelsen av konsten, föremålen eller platsen och bidra till att det fysiska därmed blir sekundärt i ett digitalt sammanhang?

Det finns verkligen många spännande frågor att utforska kring digital visualisering och kulturarv! Tack till arrangörerna Region Östergötland och Norrköping Science Park för en givande dag som visade möjligheter för att möta och dela kulturarv.

Fotografiet är taget från paneldiskussionen i domen vid Visualiseringscenter C, Norrköping.