I Sverige ökar intresset för konstvetenskapens föremål och dess materialitet. Vi tipsar om ett intressant seminarium vid Nationalmuseum, tisdag 10 mars kl 15.17: ”Föremålens återkomst? Om utbildning i teknisk konstvetenskap för framtidens intendenter”. Vid Institutionen för Kultur och Estetik med inriktning Konstvetenskap arbetar man i nuläget, i internationell samverkan, med planer för ett nytt Masterprogram i Teknisk Konstvetenskap med inriktning mot museernas kuratoriella verksamhet. I seminariet diskuterar Sabrina Norlander Eliasson från Stockholms universitet, tillsammans med Maria Beatrice De Ruggieri och Marco Cardinali från Emmebi Diagnostica Artistica i Rom, hur en sådan utbildning kan läggas upp inför framtiden. Klicka här för att komma till anmälan. Fler seminarier tillkommer under våren, b.la ett bidrag från Disent om; ”Ny kunskap om kyrkornas konst genom teknisk konsthistoria” den 27 maj.

Seminarierna äger rum i Gamla Sjökarteverket, Holmamiralens väg 2, på Skeppsholmen Seminarierna är kostnadsfria, anmälan görs via: http://www.nationalmuseum.se/sv/Om-samlingarna1/Forskning/Seminarier-och-forelasningar/Onsdagsseminarier/

Håll utkik efter fler seminarier inom Nationalmuseums seminarieserie kring det spännande temat teknisk konsthistoria.