Vid Byggnadsvårdens konvent i Mariestad presenterade Anna Henningsson från oss det avslutade forsknings- och utvecklingsprojektet Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst i kulturhistoriska byggnader. Projektet har utförts i tre etapper och var ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och The Cultural Heritage Agency of the Netherlands. Syftet med projektet var att ta fram mer kunskap om hur olika former av vibrationer kan påverka konstobjekt samt hur man kan upptäcka om påverkan sker. Föredraget fokuserade på vilka vibrationsdoser och vilka typer av vibrationer som kan påverka konstverkens material.

Rapporten från projektet kan laddas ned fritt från databasen Samla på Riksantikvarieämbetets hemsida samt där beställas som tryckt bok.

Tips: Science and Technology for Vibration Affecting Collections Within Buildings and In Transport. Konferens om vibrationer för museisamlingar och historiska byggnader: EAS — NYCF Conservation Science Annual, Nov 14-15, 2017 i New York, organiserat av Eastern Analytical Symposium and the New York Conservation Fdn. Program.