En god fortsättning på det nya året önskar vi! Vi är denna vecka tillbaka efter en härlig julledighet. Innan vi kastar oss in i det nya årets förväntningar och uppgifter summerade vi i går morse vad var det roligast vi varit delaktiga i under 2014, var och en tog några minuters tid för eftertanke och vi fick ihop en ”5 best of 2014” lista. Den ser ut så här och länkarna berättar mer. Kanske deltog även du i något av dessa evenemang eller projekt?

  1. Anordnade och genomförande av konferensen ”Riskhantering och kulturvård” tillsammans med kollegor från Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet och Konserverings ateljé syd AB. Snart är det möjligt att kunna ta del av konferensdokumentationen och föredragen (filmade). Håll utkik på hemsidorna!
  1. Bygget av den pedagogiska modellen av altaret i Gustaf Vasa kyrka inom projektet: ”Modell visualiserar altarkonstruktion”, var ett spännande tankearbete under hösten. Vad kan modellen berätta om Burchard Precht och hur altaret tillverkades för 280 år sedan? Vi fortsätter under 2015 berätta om vad som kommer fram när det ”Prechtska altaret står modell” då modellbygget fortskrider.
  1. Nya erfarenheter genom olika utbyten kring metoder för att definiera värden i fast konst i byggnader. Hur kan man kvantifiera och kommunicera kring de byggnadsanknutna artefakternas värden? Ingår definitioner och reflektioner om vad som gör dem värdefulla i de rapporter och handlingar som det dagliga arbetet innebär? Att få lära mer om inom dialogformen Socrates har varit givande och det fortsätter i år!
  1. Deltagande i konferens om monitorering för kulturbyggnader i Leipzig i Tyskland efter principen ”Doing less more often” var inspirerande! Kan vi verka för en mer hållbar kulturvård, mindre praktisk vård, hushålla med material och förbygga genom löpande kontroller istället?  Vi lärde mer om detta vid ett seminarium arrangerat av institutet IDK i samband med att en standard avseende monitorering av kulturbyggnader gavs ut under hösten. Behöver vi detta arbetssätt i Sverige? Kommentera gärna och följ debatten på kulturvårdsforum.
  1. Publiceringen av artikeln ”Nya ögon på kyrkornas konst genom tunnelbygge. Summeringen av ett mångfacetterat projekt som detta sätter perspektiv på det man har varit delaktig i. Vi är glada att vi tog tid för reflektion kring detta och att det blev en artikel.

Nu ser vi med förväntan framemot 2015. Nya perspektiv, inspirerande samarbeten och spännande uppgifter väntar. Inte minst – det är en födelsedag att fira: Disent fyller 5 år – håll utkik på bloggen! Ta del av varför Disent startade i januari för fem år sedan – eller i Köln för 16 år sen?!