processer2

Processer

Idag, drygt fyra år efter starten, ser vi att vårt arbetssätt skapar synergier när våra kunskaper möter de till synes tysta kulturhistoriska materialen.

För att få ut så mycket som möjligt av våra insatser arbetar vi med konkreta processer. Vi tar med oss naturvetenskapliga metoder ut på plats – i byggnaderna, eftersom erfarenheten har lärt oss att prover som tas och skickas till laboratorium skapar fler frågor än svar och ofta ger fragmentariska resultat. Vi fokuserar därför på att analysera materialet på plats -i sitt sammanhang med vår portabla tekniska utrustning, vilket gör det möjligt att på ett enkelt och tydligt sätt ringa in de relevanta frågorna som föranleder undersökningen. Som ett komplement till den portabla analysutrustningen har vi tillgång till ett laboratorium i Norrköping för materialprovning och fördjupad analys.