dolda2

Dolda berättelser

I byggnaders konst och kulturhistoriska ytskikt döljer sig dolda berättelser. De framträder genom studier av tillverkningssättet och de är ofta inte synliga för blotta ögat. Först när lager, sammanfogningssätt, konstruktioner och märken efter verktyg systematiseras, dvs. sätts i ett sammanhang och tolkas, kan vi bli varse orsaken till skador och materialförluster samt förstå varför ett objekt eller en yta konstruerades på ett visst sätt.