Om template-hemsida

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har template-hemsida skapat 48 blogginlägg för.

Vibrationskonferens i Princeton

Vi var förra veckan inbjudna till USA, Princeton för att dela erfarenheter från vårt fleråriga arbete med vibrationer och konst inom ramen för Eastern Analytical Symposium (konferensen EAS -- NYCF Conservation Science Annual, 14-15, November 2017) . Under två dagar belystes olika aspekter kring vibrationer och konst i byggnader och museisamlingar. Exempel på föredragens temaområden är mekanismer och lösningar för [...]

2017-11-26T12:20:39+01:002017-11-26|

Föredrag om vibrationer och konstverk

Vid Byggnadsvårdens konvent i Mariestad presenterade Anna Henningsson från oss det avslutade forsknings- och utvecklingsprojektet Vibrationers påverkan på arkitekturintegrerad konst i kulturhistoriska byggnader. Projektet har utförts i tre etapper och var ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och The Cultural Heritage Agency of the Netherlands. Syftet med projektet var att ta fram mer kunskap om hur olika former av vibrationer kan påverka [...]

2017-10-23T20:11:20+02:002017-10-23|

Citybanan är invigd

I måndags började tågen rulla i Citybanans tunnel. Under flera år var vi delaktiga i projektet där vi fokuserade på att förebygga att vibrationer påverkade kyrkornas konst.  Vi känner kyrkorna väl efter år av arbete med riskanalyser, konstkonstruktionskartläggningar och övervakning av historisk konst i de fem kyrkorna som befinner sig över eller nära tågtunneln. Vintern 2012 var vi på studiebesök [...]

2017-07-11T16:14:20+02:002017-07-11|

Bevara Norrköpings regnskog: Graffitimålningen ´Admire Nature´

Inom ramen för Kulturarvsdagen 2017 med tema  ”Natur och kulturarv " är kan man i Norrköping lyssna till föredraget: Bevara Norrköpings regnskog: Graffitimålningen ´Admire Nature´. Söndagen 10 september kl 14:00-15:00 vid Norrköpings Konstmuseum berättar  Jacob Kimvall och Anna Henningsson hur och varför en graffitimålning med regnskogsmotiv skapades i Norrköping för 26 år sedan samt vad graffitikonst kan vara och hur denna [...]

2017-09-09T22:16:18+02:002017-07-10|

Ny FoU-publikation om vibrationer arkitekturintegrerad konst

Kulturhistoriska byggnader moderniseras och underhålls. Stadsbilden som de är en del av förtätas och infrastruktur utvecklas. Förändring­arna ger upphov till vibrationer av olika slag och forskning behövs om hur dessa påverkar den historiska konst som kan finnas i byggnaderna. Riksantikvarieämbetet initierade ett forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU) för att ta fram mer kunskap om hur olika former av vibrationer kan påverka [...]

2017-02-01T20:29:37+01:002017-02-01|

Happy New Year!

With an image from the ongoing Norrköping Light Festival we would like to wish you a Happy New Year and thank you for interesting projects and collaborations during the past year. We are looking forward to the coming year with new plans and projects that will be launched.

2016-12-30T13:42:26+01:002016-12-30|

Stucktak på Riddarholmen undersökt

Vi avslutade under hösten en intressant undersökning av ett stucktak i ett av 1600-tals palats på Riddarholmen i Stockholm. Genom undersökningen återupptäcktes ett för Sverige ovanligt stucktak. Innertaket från 1600-talet är inget traditionellt stucktak, utan det rör sig om ett ler-kalktak med intressant tillverkningssätt. Det är och inte ”stuck” genom materialet gips. Tillverkningssättet visar på 1600-talets kunskapstransfer från ett område [...]

2016-12-30T13:37:35+01:002016-12-30|

Sensommar går mot höst

Vi ser framemot hösten. Under sensommaren har vi haft undersökningar i såväl land och stad genom projekt om medeltida konst i kyrkor och modern konst i stadsrummet. Kanske arbetar ni med liknade frågor, eller har objekt som påminner om de vi undersöker just nu? Utbyte av tankar och idéer gillar vi. Varmt välkomna att höra av er för utbyte. Några [...]

2016-09-28T10:33:22+02:002016-09-28|

FFKK seminarium: Nya berättelser om kyrkornas konst

Nästa vecka medverkar Disent i ett seminarium som arrangeras av Forskning kring de kyrkliga kulturarven (FFKK) vid Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Temat är Nya berättelser om kyrkornas konst – Vård och konservering risk eller möjlighet? Seminariet kommer att diskutera hur interdisciplinära undersökningar kan ge nya perspektiv på kyrkornas konst och hur detta kan användas för kunskapsuppbyggnad samt för att vara [...]

2016-03-04T10:26:31+01:002016-03-04|

Nyfiken på Graffiti!

Ett pågående projekt gjorde oss nyfikna på vad graffiti är – hur började det? Vi arbetar sedan ett år tillbaka med en stor graffitimålning i Stockholm som ska bevaras. I Amsterdam och Köln fick vi inspiration: ”GRAFFITI. New York meets the Dam” var namnet på en utställning på Amsterdams Stadsmuseum som nyligen avslutats. Utställningen gav en inblick hur graffitin började [...]

2016-02-20T22:02:41+01:002016-02-20|